Business ConneCT

Rollebasert samordnet kommunikasjons applikasjon. Meget funksjons rik og enkel i installasjon.

Medarbeider

Styr telefonien, chat, send e-post og SMS, se kolleger sin telefon og tilstedeværelsesstatus via en intuitiv klient på din PC, MAC eller mobil.

Operatør

Brukere på sentralbord. (ekspedienter) vil logge seg på med denne rollen og får tilgjengelig funksjoner som er tilpasset for ekspedient som oversikt over køen for innkommende anrop, tilstedeværelse- og kalenderstatus for alle brukere.

CallSenter

Business ConneCT har en kraftig CallSenter med funksjoner som callback, webchat en rekke smarte sanntidsvisninger / varslinger av antall anrop i kø, service grad og ventetid. Rapporter kan tas ut ad-hoc eller generes automatisk og sendes på e-post.

Agent

Bruker som er medlem av en CallSenter-kø vil logge seg på med denne rollen og vil får tilgjengelig funksjoner som er tilpasset for agenter i en ACD-kø.