Siden kobber utfasingen i Norge er pågående, har behovet for Ip telefoni økt i takt med denne oppgaven. Siste kobber skal være satt ut av drift utgangen av 2022. Sunrise, som prosjektet heter, vil avvikle alle ISDN og ADSL leveranser.

Nortelecom har med sine samarbeidspartnere løsninger for de fleste eksiterende telefonsystemer.

  • Vi tilpasser i forhold til bredbånd, økonomi og ønske om system.
  • Vi har flere systemer og tilby, og kan hjelpe med rådgivning blant de mange løsningene.
  • NEC SV 9100 kan designes som en ren IP løsning.
  • Flere typer mobile løsninger.