Respons:
Vår rimeligste avtale.
• Avtalt responstid ved feil.
• Ett vedlikeholds oppdrag pr. år.

Komplett:
Avtalt prioritert responstid ved feil.
Kostnadsfri feilretting inkludert deler/arbeid.
Backup hos oss av programmering.
Ett vedlikeholds oppdrag pr. år.

Driftsavtaler:
Intensjonen ved en god driftsavtale er å opprettholde driftssikkerhet og ivareta telefon og callsenter leveranser gjort av Nortelecom. Driftsavtaler blir tilpasset kundenes behov.
Inkludert er vanligvis:
Vedlikehold, aktivt vedlikehold overvåkning for å unngå drift stopp.
Fastlagte backup rutiner. Ta vare på programmering for rask gjenoppretting.
Opplæring/rådgiving. Med dagens avanserte løsninger og med mer hyppig utskifting av ansatte er dette blitt mer og mer viktig.

Forhånds betalte timer: Spesial tilpasses hver kunde.
Passer større organisasjoner eller kunder med store behov for teknisk support, rapport tilpassing/analyse.
Til en rabatert pris kan det kjøpes timer pr halvår.
Forenkler bestillings rutiner.
Gjennomgang hvert halvår.