NEC SV9100

Den nye generasjonen telefonserver er her.

NEC SV9100 er skalerbar, driftsikker og tilbyr verdiskapende tjenester og applikasjoner som gjør det enklere å kommunisere. Telefonserveren har åpne APIer og verktøy for integrasjon mot 3.parts systemer som CRM- og journalsystemer. Telefonsystemet kan binde sammen flere lokasjoner. Er redundans ønskelig kan dette dannes ved å koble sammen flere SV9100, om et system skulle miste strøm eller linjer så vil det neste ta over driften.

Systemet er modulbasert og passer for bedrifter mellom 2 og 896 brukere.

Dette for å gjøre det enkelt å automatisere oppslag på innkommende telefonnummer i deres system.

Om deres CRM- / Journalsystem ikke er forberedt for integrasjon mot telefoni så kan vi med stor sannsynlighet allikevel få dette til.

NEC SV8100

NEC SV8100 tok opp arven etter ASPIRE og VENUS i 2011 og har visst seg å være en svært robust og pålitelig telefonserver.

NORTELECOM Skytelefon

Vi tilbyr telefoni som en ren skytjeneste. Ingen maskinvare installeres hos dere. Produktet inkluderer telefon og en PC-applikasjon for å besvare, sette opp, sette over samtaler og se telefonstatusen til kollegaer.

NEC ASPIRE og NEC VENUS

Vi yter service og brukerstøtte for disse plattformene.