NEC SV9100

Den nye generasjonen telefonserver er her.

NEC SV9100 er skalerbar, driftssikker og tilbyr verdiskapende tjenester og applikasjoner som gjør det enklere å kommunisere. Telefonserveren har åpne APIer og verktøy for integrasjon mot 3.parts systemer som CRM- og journalsystemer. Telefonsystemet kan binde sammen flere lokasjoner. Er redundans ønskelig kan dette dannes ved å koble sammen flere SV9100, om et system skulle miste strøm eller linjer så vil det neste ta over driften.

Systemet er modulbasert og passer for bedrifter mellom 2 og 896 brukere.

Dette for å gjøre det enkelt å automatisere oppslag på innkommende telefonnummer i deres system.

Om deres CRM- / Journalsystem ikke er forberedt for integrasjon mot telefoni så kan vi med stor sannsynlighet allikevel få dette til.

NEC SV9100 kan fungere som en ren skytelefonløsning. Ingen maskinvare installeres hos dere.

NEC SV8100

NEC SV8100 tok opp arven etter ASPIRE og VENUS i 2011 og har visst seg å være en svært robust og pålitelig telefonserver.

NEC ASPIRE og NEC VENUS

Vi yter service og brukerstøtte for disse plattformene.