MyCalls

Samtale Behandlings Verktøy

Tenk deg å aldri mer tape et anrop… Høres det ikke fint ut? Det du trenger er et verktøy, MyCalls verktøyet. MyCalls tilbyr et vidt spekter av muligheter; samtale behandling, Call centre-administrasjon, samtale opptak og samtale aktivitets analyse. Alt dette i SANNTID. Dette gjør deg i stand til å raskt reagere om situasjonen krever det.

Ønsker du å være sikker på at alle samtaler blir besvart?

  • Alarmerings funksjonen kan konfigureres til å varsle en telefonansvarlig eller ekspedient når et sett med regler har blitt brutt. Dette kan f.eks. være at en samtale har stått ubesvart I over 30 sekunder.
  • Detaljerte anropslogger inkluderer mottatte anrop, tapte anrop, ventende anrop, utgående anrop, ansatte klare for å motta anrop, samtale lengder og mer.
  • Rapportering, som kan kjøres ved faste intervaller, inkluderer samtale kostnader, responstider, måling av de ansatte, service nivå.
  • Aktivitetsvisning lar deg se agent aktivitet, antall anrop i kø, samtale ventetid og implementere automatisk call distribution (ACD) basert på ferdigheter.

Vil du gi agentene dine kontroll?

  • Agent Control gir teamet ditt fleksibiliteten til å logge inn og ut av ACD-køer for å avlaste ACD-køer med økende trafikk.

Vil du gjøre hverdagen til ekspedientene dine enklere?

  • Skjem popup gjør arbeidsflyten raskere, viser innringer informasjon til ekspedienten og gir en indikasjon på hva samtalen gjelder. Denne informasjonen kan oversendes sammen med anropet om det settes over. – Man slipper å gjøre samme informasjonsinnhenting flere ganger.
  • Skjerm popup gir relevant innringer informasjon også før anropet er besvart. Samtalebehandlingen er umiddelbart raskere utført og personlig velkomsthilsen kan gis til innringer. Hvis anropet settes over vil skjerm popupen følge anropet.
  • Samtaleopptak gir deg mulighet til å bevise hvem som sa hva. Disputter kan raskt avklares og sparer deg for stress, penger og tid. Samtaleopptak vil også være et effektivt treningsverktøy for teamet ditt og gir muligheten for å gå igjennom vellykkede salgssamtaler og gjennomgang av samtaleferdigheter.