Deres sikkerhet for komplikasjonsfri drift.

Vi tilbyr drifts og vedlikeholds avtaler for IT og taleservere. Vi vil være de som kjenner deres systemer best og ønsker at dere tar kontakt med oss når dere ønsker råd, endringer eller hjelp til å løse utfordringer. Enheter det tegnes avtale for blir del av vårt driftssystem der følger med på enheten for å identifisere om noe ikke fungerer optimalt og vil ta grep for å forhindre kostbar nedetid.

Våre serviceavtaler:

– Respons telefoni
– Komplett telefoni
– Driftsavtale telefoni
– Serviceavtale IT
– Driftsavtale IT